Wat is kerkplanting?

Kerkplanting is het vormen en laten ontstaan van nieuwe gemeenschappen, nieuwe kerken. Waar God en mensen samen nieuwe wegen beginnen in Nederland. Bureau Kerkwerk begeleidt en adviseert kerkplantingsprojecten.

Het gaat daarbij om zaken als

  • Waarom plant je een kerk?
  • Wat drijft je? wie ben je? Waar werk je?
  • Wat past er voor nieuwe kerk in een stad, een achterstandswijk of op het platteland?
  • Hoe zou je de organisatie inrichten en wat mag het kosten?
  • Wat zijn de diverse stadia van een kerkplant en wat is je rol als kerkplanter of team?
  • En hoe werk je samen met een moederkerk, andere kerken en/of een kerkverband?