Organisatie en kosten

Het afgelopen jaar deed ik een groot onderzoek naar alle initiatieven waarbij op de een of andere manier een kerk van het vrijgemaakte kerkverband (GKv) betrokken was.
Dit onderzoek werd gedaan in opdracht van de synode GKv 2011. De resultaten worden grotendeels overgenomen in de rapportage aan de GKv synode 2014.
Dat rapport is nog niet openbaar. 🙁

De komende maand publiceer ik op deze plaats mijn eigen bevindingen vanuit dat onderzoek. Ze gaan over

  1. waar het geld vandaan komt (het gaat om bijna € 1.000.000 per jaar)
  2. organisatie … incl. alle varianten die er de afgelopen jaren zijn ontstaan
  3. de samenwerking met kerken uit andere kerkgenootschappen en met organisaties als IFES, ICP en NL zoekt
  4. wie de initiatiefnemers zijn van de projecten
  5. welke problemen zich de afgelopen jaren voordeden
  6. hoe het geld gebruikt wordt

Daarbij schrijf ik – in kaders – over mijn eigen bevindingen en meningen op de diverse punten.
Of koppel ik het aan ontwikkelingen die veel breder liggen: in de hele Westerse wereld, in de literatuur, etc…

Huiskerk – Voorgangers onnodig

Op 22-8-2012 studeerde Mark Veurink af aan de Theologische Universiteit in Kampen. Hij schreef voor zijn missionaire master (bij Stefan Paas) een scriptie met als titel Gods-huizen een onderzoek naar huiskerken en celkerken in Nederland. Op zijn website vind je de scriptie onder artikelen. Over wat me intrigeerde in zijn onderzoek  een drietal bijdragen: Over het feit dat voorgangers (betaald) ...

Read More »