Organisatie en kosten

Het afgelopen jaar deed ik een groot onderzoek naar alle initiatieven waarbij op de een of andere manier een kerk van het vrijgemaakte kerkverband (GKv) betrokken was.
Dit onderzoek werd gedaan in opdracht van de synode GKv 2011. De resultaten worden grotendeels overgenomen in de rapportage aan de GKv synode 2014.
Dat rapport is nog niet openbaar. 🙁

De komende maand publiceer ik op deze plaats mijn eigen bevindingen vanuit dat onderzoek. Ze gaan over

  1. waar het geld vandaan komt (het gaat om bijna € 1.000.000 per jaar)
  2. organisatie … incl. alle varianten die er de afgelopen jaren zijn ontstaan
  3. de samenwerking met kerken uit andere kerkgenootschappen en met organisaties als IFES, ICP en NL zoekt
  4. wie de initiatiefnemers zijn van de projecten
  5. welke problemen zich de afgelopen jaren voordeden
  6. hoe het geld gebruikt wordt

Daarbij schrijf ik – in kaders – over mijn eigen bevindingen en meningen op de diverse punten.
Of koppel ik het aan ontwikkelingen die veel breder liggen: in de hele Westerse wereld, in de literatuur, etc…

K6 In de leer bij ‘t leger (serie)

Floyd McClung schreef een boek met als titel ‘Ik zie een leger’. In een recensie schrijft  Paulien Vervoorn: Floyd spoort mensen aan om van een ‘fijne-dienst-op-zondag’ naar een ‘iedere-dag-christendom’ te gaan, waarin we heel gewoon met een stel vrienden doen wat Jezus zegt! Outsiders bereiken in plaats van een warm bad creëren voor insiders dus. De kerk naar de wereld ...

Read More »

K5 Gezonde(n) kerk? (serie)

In onze vorige post geven we aan dat we nu zouden toespitsen op attractief kerkzijn en incarnationeel kerkzijn en dat we dit zouden combineren met de marketingtheorie over rode en blauwe oceAlle berichtenanen. Het leek ons echter goed om een pas op de plaats te maken en voordat we verder gaan een samenvatting te geven en één element naar voren ...

Read More »

K4 Kerk in de marge (serie)

In de vorige post schreven we dat de kerk staatskerk werd en daardoor, volgens Alan Hirsch als een schip een haven was ingevaren om daar vervolgens eeuwen te blijven liggen. De belangrijkste reden daarvoor was dat de kerk staatskerk was geworden, met alles wat daarbij hoort aan macht, corruptie, betaalde arbeiders en het veelal verdwijnen van levend geloof van veel ...

Read More »

K3 Kerk op zee (serie)

Een schip in de haven is veilig, maar schepen zijn gemaakt om te varen, niet om in een haven te liggen. Vervang ‘schip’ eens door ‘kerk’. Waar is de kerk voor bedoeld? Wat is haar haven en wat is haar zee? Wat is het werk van de kerk? In welk gebied hoort ze, volgens haar bouwer, thuis en waar is die kerk ...

Read More »

Innovatief idee: de lekenpreek

Onderdeel van evangelisatie = drempelverlagende activiteiten. Zou het een lekenpreek kunnen zijn?

Read More »

Kerk & wereld, de 3e weg

’n Beetje bijbellezer weet van de ruzie van Paulus en Petrus. Petrus die, meedenkend met ex-joden, de ex-heidenen mindere christenen vindt.  Paulus reactie is stevig: Je zit echt fout Petrus! Dat moet je maar durven, de belangrijkste apostel zo tegenspreken! Gered door vergeving Maar Paulus is helder: die houding van apartheid past ons christenen niet. Later (Hand 15) lees je ...

Read More »