Zelf starten?

Vanuit Bureau Kerkwerk biedt ik aan starters het volgende…

 • advies en coaching van kerkplanters en teams
 • training aan kerkplant-teams
 • advies en werkcolleges aan kerkenraden en classes

De afgelopen jaren was ik op dit terrein als volgt actief:

 • de laatste 6 jaar dagelijks te werken als adviseur gemeenteopbouw, kerkplanting en evangelisatie
 • Het volgen, beschrijven en ontsluiten van ontwikkelingen op dit terrein
  o.m. door initiatieven te bezoeken
  (mee) te schrijven aan artikelen, boeken, weblogs,
  het geven van gastcolleges en lezingen (TU Kampen Kerklab, WKO, etc.)
 • te participeren in Kerklab – alliantie voor kerkplanting (waar ik op de website de pagina resources verzorg)
 • Het laten uitwerken van onderzoeksopdrachten  en het meelezen van onderzoeken door studenten aan de TU Kampen, de VU en Ede
 • Het uitvoeren van een aantal studieopdrachten voor de synode, waaronder ‘Kosten van kerkplanting‘ (begin 2014)
 • Het (mee)organiseren van landelijke dagen en seminars.