Ontwikkelingen

K3 Kerk op zee (serie)

Een schip in de haven is veilig, maar schepen zijn gemaakt om te varen, niet om in een haven te liggen. Vervang ‘schip’ eens door ‘kerk’. Waar is de kerk voor bedoeld? Wat is haar haven en wat is haar zee? Wat is het werk van de kerk? In welk gebied hoort ze, volgens haar bouwer, thuis en waar is die kerk ...

Read More »

Innovatief idee: de lekenpreek

Onderdeel van evangelisatie = drempelverlagende activiteiten. Zou het een lekenpreek kunnen zijn?

Read More »

Kerk & wereld, de 3e weg

’n Beetje bijbellezer weet van de ruzie van Paulus en Petrus. Petrus die, meedenkend met ex-joden, de ex-heidenen mindere christenen vindt.  Paulus reactie is stevig: Je zit echt fout Petrus! Dat moet je maar durven, de belangrijkste apostel zo tegenspreken! Gered door vergeving Maar Paulus is helder: die houding van apartheid past ons christenen niet. Later (Hand 15) lees je ...

Read More »

Huiskerk – Voorgangers onnodig

Op 22-8-2012 studeerde Mark Veurink af aan de Theologische Universiteit in Kampen. Hij schreef voor zijn missionaire master (bij Stefan Paas) een scriptie met als titel Gods-huizen een onderzoek naar huiskerken en celkerken in Nederland. Op zijn website vind je de scriptie onder artikelen. Over wat me intrigeerde in zijn onderzoek  een drietal bijdragen: Over het feit dat voorgangers (betaald) ...

Read More »

Rock Jongerenwerk

Christelijke Gemeente ‘De Wegwijzer’ Almere heeft The Rock Jongerenwerk. Introductie “Christelijke gemeente De Wegwijzer wil zoekers helpen om een toegewijd volgeling van Jezus Christus te worden en gelovigen helpen om te groeien in gemeenschap en een levende relatie met Jezus Christus (overgenomen van de website)! De gemeente hanteert vijf doelen waaraan zij wil werken: Aanbidding: Het eren van God met ...

Read More »