Ontwikkelingen

Kleine gemeenten! Kleine kansen?

Wanneer je een kleine gemeente bent… heb je dan ook kleine(ere) kansen voor gemeentestichting. Absoluut niet. Je hebt misschien minder geld… Of minder menskracht… maar dat zijn niet de belangrijkste redenen voor kerkplanting. Dat zijn andere, zoals visie, verwachting, verlangen…. De wens om te zoeken naar mensen… zoals Jezus ze zocht en zoekt… In een presentatie in Bolsward sprak ik ...

Read More »

Reflectie op missionair-diaconale praktijken

Recent verscheen een praktijkonderzoek naar Urban Missions. het boek “Zo wordt het spel gespeeld” bevat veel casuïstiek en reflectie door beroepskrachten op hun eigen praktijk. Daarmee levert het een waardevolle bijdrage: enerzijds leerzame verhalen, dilemma’s en voorbeelden, anderzijds een systematische reflectie op de praktijk van de beroepskracht daarin. Met als resultaat een analyse welke factoren een rol spelen wanneer en ...

Read More »

Pionieren: oude ideeën worden nieuw

De protestantse kerken kennen steeds meer experimentele plekken, waar ze ‘kerk’ proberen te herdefiniëren en te hervestigen in een omgeving waar deze niet of nauwelijks meer aanwezig is. Dit artikel beschrijft enkele oude en nieuwe pioniersplekken. Ik rond het artikel af met wat ideeën hoe deze ontwikkelingen het werk van kerkelijk werkers beïnvloed. (dit artikel verscheen – in een andere en langere vorm ...

Read More »

Toekomst van kerkelijk opbouwwerk

Een presentatie voor de dag NOT AN MANUAL BUT AN IMMANUAL. Studiedag Werkverband Kerkelijk Opbouwwerk… (26 sept 2013)

Read More »

K8 Kerk komt dichterbij (serie)

Laten we de lijnen van de betogen van Hirsch kort even weer neerzetten: k1 : De kerk is klein en zal voorlopig kleiner blijven worden (ook in Nederland) In 2011 is in Nederland zo’n 24% van de inwoners christen en 18% daarvan is kerkelijk. De kerk in heel het Westen, ook in Nederland, zal voorlopig blijven krimpen. De kerk trekt ...

Read More »

K7 Afstand leren verkleinen (serie)

Alan Hirsch verwacht dat als we naar de toekomst kijken het er op lijkt dat het aantal kerkleden nog verder zal krimpen. Want het blijkt dat op dit moment elke volgende (jongere) generatie minder belangstelling heeft om daadwerkelijk en voor langere tijd lid te zijn van een gemeente. Er komt ook een toenemend aantal christenen dat geen kerklid is. Nu ...

Read More »

K6 In de leer bij ‘t leger (serie)

Floyd McClung schreef een boek met als titel ‘Ik zie een leger’. In een recensie schrijft  Paulien Vervoorn: Floyd spoort mensen aan om van een ‘fijne-dienst-op-zondag’ naar een ‘iedere-dag-christendom’ te gaan, waarin we heel gewoon met een stel vrienden doen wat Jezus zegt! Outsiders bereiken in plaats van een warm bad creëren voor insiders dus. De kerk naar de wereld ...

Read More »

K5 Gezonde(n) kerk? (serie)

In onze vorige post geven we aan dat we nu zouden toespitsen op attractief kerkzijn en incarnationeel kerkzijn en dat we dit zouden combineren met de marketingtheorie over rode en blauwe oceAlle berichtenanen. Het leek ons echter goed om een pas op de plaats te maken en voordat we verder gaan een samenvatting te geven en één element naar voren ...

Read More »

K4 Kerk in de marge (serie)

In de vorige post schreven we dat de kerk staatskerk werd en daardoor, volgens Alan Hirsch als een schip een haven was ingevaren om daar vervolgens eeuwen te blijven liggen. De belangrijkste reden daarvoor was dat de kerk staatskerk was geworden, met alles wat daarbij hoort aan macht, corruptie, betaalde arbeiders en het veelal verdwijnen van levend geloof van veel ...

Read More »