Author Archives: Peter

K7 Afstand leren verkleinen (serie)

Alan Hirsch verwacht dat als we naar de toekomst kijken het er op lijkt dat het aantal kerkleden nog verder zal krimpen. Want het blijkt dat op dit moment elke volgende (jongere) generatie minder belangstelling heeft om daadwerkelijk en voor langere tijd lid te zijn van een gemeente. Er komt ook een toenemend aantal christenen dat geen kerklid is. Nu ...

Read More »

K6 In de leer bij ‘t leger (serie)

Floyd McClung schreef een boek met als titel ‘Ik zie een leger’. In een recensie schrijft  Paulien Vervoorn: Floyd spoort mensen aan om van een ‘fijne-dienst-op-zondag’ naar een ‘iedere-dag-christendom’ te gaan, waarin we heel gewoon met een stel vrienden doen wat Jezus zegt! Outsiders bereiken in plaats van een warm bad creëren voor insiders dus. De kerk naar de wereld ...

Read More »

K5 Gezonde(n) kerk? (serie)

In onze vorige post geven we aan dat we nu zouden toespitsen op attractief kerkzijn en incarnationeel kerkzijn en dat we dit zouden combineren met de marketingtheorie over rode en blauwe oceAlle berichtenanen. Het leek ons echter goed om een pas op de plaats te maken en voordat we verder gaan een samenvatting te geven en één element naar voren ...

Read More »

K4 Kerk in de marge (serie)

In de vorige post schreven we dat de kerk staatskerk werd en daardoor, volgens Alan Hirsch als een schip een haven was ingevaren om daar vervolgens eeuwen te blijven liggen. De belangrijkste reden daarvoor was dat de kerk staatskerk was geworden, met alles wat daarbij hoort aan macht, corruptie, betaalde arbeiders en het veelal verdwijnen van levend geloof van veel ...

Read More »

K3 Kerk op zee (serie)

Een schip in de haven is veilig, maar schepen zijn gemaakt om te varen, niet om in een haven te liggen. Vervang ‘schip’ eens door ‘kerk’. Waar is de kerk voor bedoeld? Wat is haar haven en wat is haar zee? Wat is het werk van de kerk? In welk gebied hoort ze, volgens haar bouwer, thuis en waar is die kerk ...

Read More »

Innovatief idee: de lekenpreek

Onderdeel van evangelisatie = drempelverlagende activiteiten. Zou het een lekenpreek kunnen zijn?

Read More »

Kerk & wereld, de 3e weg

’n Beetje bijbellezer weet van de ruzie van Paulus en Petrus. Petrus die, meedenkend met ex-joden, de ex-heidenen mindere christenen vindt.  Paulus reactie is stevig: Je zit echt fout Petrus! Dat moet je maar durven, de belangrijkste apostel zo tegenspreken! Gered door vergeving Maar Paulus is helder: die houding van apartheid past ons christenen niet. Later (Hand 15) lees je ...

Read More »

Leren van kerkplanting

Wat kunnen we als ‘gewone kerken’ leren van kerkplanting? In de afgelopen maanden studeerden theologen juist op dit onderwerp. Mark Veurink (a.s. dominee van Franeker) bezocht veel huiskerken (waaronder 2 vrijgemaakte). Alrik Vos (kerkplanter CGK/GKV Heerhugowaard) deed onderzoek naar de effectiviteit van kerkplanting. In dit artikel vindt u die conclusies uit deze onderzoeken die ook voor ons, als leden van ...

Read More »

Nieuwe kerken planten?

Elke kerk, zou je kunnen zeggen, is ooit geplant. Behalve de eerste, in Jeruzalem. Deze is, met de komst van de Geest, ontstaan door rechtstreekse tussenkomst van God. Alle andere kerken zijn resultaat van Gods werk en verlangen. Tegelijkertijd zijn ze ook gevolg van Gods opdracht en daarmee het werk van christenen. De kerk in Nederland anno 2012 functioneert niet ...

Read More »