Author Archives: Peter

Kleine gemeenten! Kleine kansen?

Wanneer je een kleine gemeente bent… heb je dan ook kleine(ere) kansen voor gemeentestichting. Absoluut niet. Je hebt misschien minder geld… Of minder menskracht… maar dat zijn niet de belangrijkste redenen voor kerkplanting. Dat zijn andere, zoals visie, verwachting, verlangen…. De wens om te zoeken naar mensen… zoals Jezus ze zocht en zoekt… In een presentatie in Bolsward sprak ik ...

Read More »

Reflectie op missionair-diaconale praktijken

Recent verscheen een praktijkonderzoek naar Urban Missions. het boek “Zo wordt het spel gespeeld” bevat veel casuïstiek en reflectie door beroepskrachten op hun eigen praktijk. Daarmee levert het een waardevolle bijdrage: enerzijds leerzame verhalen, dilemma’s en voorbeelden, anderzijds een systematische reflectie op de praktijk van de beroepskracht daarin. Met als resultaat een analyse welke factoren een rol spelen wanneer en ...

Read More »

Pionieren: oude ideeën worden nieuw

De protestantse kerken kennen steeds meer experimentele plekken, waar ze ‘kerk’ proberen te herdefiniëren en te hervestigen in een omgeving waar deze niet of nauwelijks meer aanwezig is. Dit artikel beschrijft enkele oude en nieuwe pioniersplekken. Ik rond het artikel af met wat ideeën hoe deze ontwikkelingen het werk van kerkelijk werkers beïnvloed. (dit artikel verscheen – in een andere en langere vorm ...

Read More »

Kerkplanting = nodig!

Een serie (eerder verschenen en nu herschreven) blogs over het denken over kerk en kerkplanting De kerk wordt kleiner. Evangelisatie, innovatie en gemeentestichting zouden daarom met urgentie aangepakt moeten worden. Of zal de kerk in het Westen langzaam verkleinen tot heel Europa woest en ledig wordt? Met hier en daar nog een kerk of een groepje gelovigen?

Read More »

Toekomst van kerkelijk opbouwwerk

Een presentatie voor de dag NOT AN MANUAL BUT AN IMMANUAL. Studiedag Werkverband Kerkelijk Opbouwwerk… (26 sept 2013)

Read More »

Achtergronden van kerkplanting

In bijgaande prezi zie je iets van de achtergrond achter Total Church / Simpelkerk / Huiskerken / Midden in het Leven … Je leven delen – missionaire methodiek on Prezi

Read More »

K8 Kerk komt dichterbij (serie)

Laten we de lijnen van de betogen van Hirsch kort even weer neerzetten: k1 : De kerk is klein en zal voorlopig kleiner blijven worden (ook in Nederland) In 2011 is in Nederland zo’n 24% van de inwoners christen en 18% daarvan is kerkelijk. De kerk in heel het Westen, ook in Nederland, zal voorlopig blijven krimpen. De kerk trekt ...

Read More »