Kleine gemeenten! Kleine kansen?

Wanneer je een kleine gemeente bent… heb je dan ook kleine(ere) kansen voor gemeentestichting. Absoluut niet. Je hebt misschien minder geld… Of minder menskracht… maar dat zijn niet de belangrijkste redenen voor kerkplanting. Dat zijn andere, zoals visie, verwachting, verlangen…. De wens om te zoeken naar mensen… zoals Jezus ze zocht en zoekt…

In een presentatie in Bolsward sprak ik erover met 3 kleine gemeenten: