Toekomst van kerkelijk opbouwwerk

Een presentatie voor de dag NOT AN MANUAL BUT AN IMMANUAL.
Studiedag Werkverband Kerkelijk Opbouwwerk… (26 sept 2013)