Discipelschap / Paradigmashift

In ‘The mission of God‘ (o.m. met instemming geciteerd in TOTAL CHURCH van The Crowded House – een erg interessant boek, by the way – en KERK WAAR BEN JE van Klaas van den Geest) schrijft Chris Wright puntige missionaire dingen. Het vraagt een paradigma-shift van z’n lezers. Een ander manier van kijken.

paradigmaEen aantal van de shifts wil ik graag ter overdenking doorgeven.

  • Je vraagt je vaak af: waar past God in m’n leven? De vraag zou echter moeten zijn ‘waar past mijn leven in de grote missie van God?’
  • Je worstelt  met het relevant maken van de bijbel in je context… Maar ondertussen is God steeds bezig onze context gereed te maken voor zijn goede nieuws!
  • We discussiëren maar door over wat God kan verwachten van onze kerken op het gebied van evangelisatie en zending. Maar vragenwij ons af wat God voor kerken wil voor zijn wereld en zijn werk.
  • En je vraag je vaak af wat voor leven God voor je in petto heeft, terwijl je zou moeten bedenken wat God voor leven van je vraagt voor zijn missie, voor zijn koninkrijk dat komende is.

Een radicaal perspectief, met als centrum niet jijzelf en jouw leven. Maar God en zijn plannen.
Het sluit precies aan bij de eerste zin van de bestseller van Rick Warren die luidt “Je bent niet op de wereld voor jezelf!”

Wright schrijft dat het evangelie van Gods Missie ons normale denken op de kop zet, en het binnenste buiten keert.
Als mens en als kerk moet je steeds weer opnieuw om je heen kijken naar het totaal, naar Gods geheel, in plaats van af te wachten of te schuilen in onze knusse kerke en ons veilige leven. Of steeds maar door te gaan met onze eigen activiteiten en gewoonten.

paradigmaVoor degene met z`n mateloze trots
In z`n risicoloze hoge toren
Op z`n risicoloze hoge rots
Moet nu weten, zo zijn we niet geboren
Zing, vecht, huil, bid, lach en bewonder!
zeg ik met Shaffy.

Is zoiets radicalisme? Volgens mij niet. Het is wel vaak radicaal anders… Het is discipelschap.