Portret Hoop voor Noord

Jurjen ten Brinke is als kerkplanter actief in Hoop voor Noord in Amsterdam.
Hieronder volgt een portret van Hoop voor Noord.

Introductie

“Op zoek naar God? Op zoek naar jezelf, op zoek naar anderen? Hoop voor Noord (HvN) is een multiculturele gemeenschap die een open kerk in de wijk wil zijn. We geloven dat God dichtbij ons kan zijn, zodat we met Hem gaan leven zoals het bedoeld is. Daarom vinden we het belangrijk dat je alleen en samen met anderen God ontmoet. Bij Hoop voor Noord is iedereen welkom, ongeacht ras of levensovertuiging!
Dichtbij God en dichtbij mensen, want er is hóóp voor Noord. We verlangen er naar dat Amsterdammers uit de wijk op zoek gaan naar God en zichzelf en daarbij oog hebben voor elkaar. Daarom proberen we op verschillende plekken in de buurt aanwezig te zijn, zetten we activiteiten op en bidden voor ons stadsdeel. Onze droom is dat er overal in Noord kinderen en volwassenen leren wat liefde en vrijheid betekent. We geloven dat een relatie met God je de liefde zal geven die je als mens nodig hebt (overgenomen van hun website).”

De kern

We zijn een multi-culturele kerk in Hoop van Noord en starten in 2006. Onze  Missie-onderdelen zijn:
 • de Bijbel als fundament;
 • Jezus als focus;
 • de 21e eeuw als context;
 • Amsterdam-Noord als basis.

We doen eigenlijk alles anders dan het Redeemer kerkplantings manual en toch werkte het bij ons!

Belangrijke punten om mee te geven zijn:

 • We doen geen dingen waar we geen vervolg aan kunnen geven.
 • We geven ongelooflijk veel vrijheid aan wat mensen (graag willen) doen. Soms betekent dat achteraf ingrijpen als het niet goed gaat, maar dat komt omdat we heel veel vrijheid willen geven aan de groepen en leiders.
 • We zijn multicultureel en werken met taalgroepen. De taalgroepen houden we apart, gezien de cultuur, het volume tijdens de bijeenkomsten.
 • Per taalgroep hebben we een leider. Deze vragen we om te verhuizen naar ‘ons gebied’ als dat nodig is.

We werken met veldhospitalen, zo zien we dat!

Opbouw van het werk

Hoop voor Noord barst van leven, en binnen Hoop voor Noord vinden er allerlei activiteiten plaats. Op zondag komen we samen in de Kruiskerk met o.a. bediening van de sacramenten. Verder hebben we kringen, oriëntatiecursus, DNA cursus Hoop voor Noord (HvN), vrouwenavonden, gebedsavonden, etc. Verder vinden we het belangrijk om te zijn in de buurten waar we wonen. Dit noemen we Veldhospitalen. De leiders van de Veldhospitalen zijn lid van Hoop voor Noord. Hieronder een overzicht van de buurten waarin we actief zijn:

 • Banne (gericht op gemeentestichting)
 • Blauwe Zand (gemeenschapsvorming en sociaal-diaconaal)
 • Nieuwendam (gemeenschapsvorming en sociaal-diaconaal)
 • Bloemenbuurt (sociaal-diaconaal, maaltijden)
Ook hebben we voor diverse taalgroepen activiteiten:
 • Farsi (Iraanse huiskerk, veel bezoekers)
 • Hindi (Hindi huiskerk, veel jong gelovigen uit HvN)
 • Dari (bijbelstudiegroep)
 • Afrikaans (African Bible Group, Engels/Frans talig)
 • Koerdisch (beginnend, met Evangelieboodschap tijdens feestbijeenkomsten)

Doelgroepen

 • Kinderen (clubs, Joy4Kids kinderfeesten)
 • Jongeren (clubs)
 • Studenten (debatavonden)

Van gemeentestichtingsinitiatief naar een beweging van het Evangelie.

Wat ons kenmerkt / bijzonder maakt:

 • Ons twee-sporen beleid: traditionele gemeente én Hoop voor Noord.
 • Combinatie van kerk-zijn en focus op buurten/talen.
 • Samenkomsten met gemiddeld 20 culturen.
 • Hoog opgeleide promovendi tot illegalen en verslaafden.
 • Nadruk op christen-zijn in jouw omgeving en op jouw plek, waardoor er veel ruimte is voor initiatieven vanuit gemeente.
 • Inclusief-zijn op zoveel mogelijk terreinen.
 • Christ-centered, gospel-oriented, holistic, taalgebruik, verkondiging.
 • Bijna 2/3e van leden en bezoekers (150 volwassenen + 50 kinderen) bezocht vijf jaar geleden geen kerk. Zij die wel christen waren komen uit de volle breedte van het christelijk spectrum (charismatisch tot oud gereformeerde gemeente).

Wat mijn drijft én motiveert is de tekst Matth 10:40: Wie u ontvangt ontvangt Mij, wie Mij ontvangt, ontvangt Hem die Mij gezonden heeft.

===

Hoe houd je alle activiteiten in de lucht?
We hebben steunbalken (pilaren) en dwarsbalken (verbinders). De steunbalken zijn (deels betaalde) krachten. De dwarsbalken zijn vrijwilligers. Deze vrijwilligers krijgen een jaarlijkse vrijwilligersvergoeding en een vrijwilligerscontract (1500 euro per jaar). We hebben nu 7 vrijwilligers die heel veel doen! In totaal betekent het dat zij voor 3fte werk doen wat samen (maar) € 10.000  per jaar kost. Jurjen ten Brinke is vrijgesteld (lees: betaald) en tot voor kort Jeanette de Waard ook (voor een deel). Zij is ergens anders wat nieuws gaan starten.

Wat doe je aan toerusting van de mensen?
Voor ons is het belangrijkste dat mensen 24/7 christen zijn. Op dit moment doen we vooral algemene toerusting. We willen graag toe naar de beroepsgroep ondersteuning (zoals Redeemer New York dat ook kent). Maar dit werk is alleen op te pakken door onze kerk als we daarvoor ook een nieuwe (extra) dwarsbalk / vrijwilliger vinden, want “we doen alleen dingen waar we ook een vervolg aan kunnen geven!”

Wat houdt jouw werk precies in?
Jurjen richt zich op geheel op het werk van Hoop voor Noord. Daarnaast preekt hij 8 keer per jaar voor de ‘bestaande (gewone)’ kerk. Voor die ‘bestaande’ kerk is er ook iemand in dienst.

Heb je tips?
Ga in je kerk niet alleen vernieuwen! Doe ook werk voor de bestaande kerk, de bestaande leden. Een van hen zei, ik herinner het me nog heel goed:

Laat ons sterven,  gaan jullie maar leven. Wij bouwen af, maar jullie bouwen op.

En niet onbelangrijk: Soms ‘sluizen’ we mensen ook door naar de traditionele kerk, als ze daar volgens hen en ons beter passen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*