Rock Jongerenwerk

Christelijke Gemeente ‘De Wegwijzer’ Almere heeft The Rock Jongerenwerk.

Introductie

“Christelijke gemeente De Wegwijzer wil zoekers helpen om een toegewijd volgeling van Jezus Christus te worden en gelovigen helpen om te groeien in gemeenschap en een levende relatie met Jezus Christus (overgenomen van de website)! De gemeente hanteert vijf doelen waaraan zij wil werken:

 1. Aanbidding: Het eren van God met ons leven.
 2. Gemeenschap: Elkaar liefhebben, opbouwen, bemoedigen en dienen in zorgzame relaties.
 3. Dienstbaarheid: God en mensen dienen met onze gaven, talenten, tijd en bezittingen.
 4. Evangelisatie: Zoekers helpen om Jezus te leren kennen, zowel dichtbij als ver weg
 5. Discipelschap: Jezus volgen in de praktijk van het leven.”

Tijdens de bijeenkomst legt Bert Noteboom uit hoe ze het jongerenwerk vormgeven.
Een verdere uitwerking ervan ook de website en Zie ook Facebook

Wat we willen is Van A Beter naar Christus

 • Van A ———————daar waar mensen op dat moment zijn.
 • Beter ———————-het héle leven.
 • Naar Christus ———–als Heer.

We willen jongeren verbinden met Jezus!

Stappenplan van jongerenwerk AlmereDe stappen die wij zien:

 1. Start: waar komen jongeren binnen
  Inloopactiviteiten, sport, Ontmoeting, relaties van uitgezonden christen-jongeren (die eerder al tot geloof kwamen).
 2. We koppelen jongeren aan een groep “en we zorgen voor steengoeie workshops en ontmoetingen in die groepen” en ook gaat de Bijbel er open, dat heeft kracht!
 3. We koppelen een jongere aan een coach / begeleider / buddy ten behoeve van groei/ discipelschap.
 4. We koppelen tot geloof gekomen jonge christenen aan een christengroep.
 5. We proberen jongeren te integreren in / deel te laten nemen aan de gemeenschap van onze kerk. Onderdeel daarvan is het discipelen: Een traject van drie jaar, waar de coach een levend voorbeeld is.
Wees geïnteresseerd in de HELE LEEFWERELD van de jongere, dat is super belangrijk.

Groei

Wij vinden het belangrijk om te zorgen voor groei en verbetering. Om te kijken of onze jongerenwerklijn goed is en of mensen inderdaad “Van A Beter naar Christus komen” stellen we onszelf steeds deze vragen:

 • Hoe is de balans tussen doelgericht en amicaal?
 • Zijn er betere verbindingen tussen punt A en Christus mogelijk?
 • Is er een goede doorstroom of blijven jongeren ergens ‘hangen’
En ligt Bert toe:
 • Het is altijd zoeken wat de balans is tussen doelgericht (A Beter Christus) en Amicaal (welzijnswerk). Want alleen gericht zijn op relatie is niet genoeg en wanneer je alleen gericht bent op mensen bij Christus brengen werkt het niet omdat je de mensen dan niet genoeg ziet.
 • We evalueren iedere keer en proberen de doorstroom in de werklijn te verbeteren en kijken of er betere verbinden mogelijk zijn tussen de verschillende stappen? Een voorbeeld hiervan is ons jaartraject. We kwamen er achter dat dit niet lang genoeg was. Daarom zijn we voor het traject meer tijd gaan nemen.

Dom van ons ook, Jezus nam drie jaren de tijd voor z’n discipelen, waarom zouden wij dan denken dat we het sneller zouden kunnen?

 • We sturen mensen uit (net zoals Jezus de 70 en de 12 discipelen uitzond) naar hun eigen wereld.
 • We vertrouwen dat Gods Woord (Jezus) ALLEEN krachtig is en toepasbaar is in de levens van de jongeren,

De kracht van God is groot

De kracht van God is groot want we zien veel gebeuren. We zien dat een Gothic jongere die vroeger Satanist was werd wedergeboren in Christus en nu graag een groep wil leiden. Of neem die Surinaamse gast: Hij kreeg ooit een bijbel als erfenis. Hij las er in en werd bevrijd en hij werkt nu in zijn eigen netwerk. Of dat meisje dat nooit zichtbaar durfde zijn. We deden een super FOTOGRAFIE workshop. Zij zag hoe mooi ze was, door die foto’s van een professionele fotograaf en het coachingstraject! Nu durft ze op het podium te dansen!

Als Jezus in ons werkt dan gaan er prachtige dingen gebeuren. Dat een gothic-meid en een punker samen op het podium God eren, dat is om te janken, zo mooi.

Workshops

In de clubs binnen ons tienerwerk staan worshops centraal. In September hopen we zo’n 20 programma’s voor jongens en 2o programma’s voor meiden uit te geven.
Hieronder omschrijven we twee voorbeelden:

 1. Professionele Fotoshoot: Een Meidenworkshop waarbij een professi0nele fotograaf alle meiden van een groep neer zet als het mooiste schepsel op aarde en moet je dan Psalm 139 eens met ze lezen!
 2. Survival – een militaire workshop: Eerst de mannen lekker afmatten en dan Gods woord uitleggen! Ze hebben geen energie meer om iets anders te doen dan luisteren.

In de leefwereld van jongeren duiken: Dit jaar ontwierpen we het fotografie-hulpverleningsplan ‘Leven in Beeld’ fotografie van je leefwereld.
Eigenlijk een soort hulpverleningstraject: We vragen jongeren hun eigen leven te fotograferen. Daarmee zien zij en wij samen hun leven en kan je daarin met hen nadenken hoe ze in dát leven christen kunnen zijn. Ook leren ze hierdoor hun eigen hun leefwereld veel beter kennen, de problemen inzichtelijk maken, waar kan te verwerken en nog veel meer…

===

Die 5 Stappen: hoe kom je naar een volgende stap?

Al de (vrijwillige) jongerenwerkers kennen de stap die volgende stap in een traject en helpen jongeren waar kan een stapje verder. Ze zijn zelf ‘Levende voorbeelden’!

Nodig je jongeren uit voor drie jaren?  Dat wil toch geen mens meer!

Jawel, iedereen droomt ervan dan hun leegte wordt gevuld en zijn / haar doel gevonden wordt. We willen geen geheime agenda hebben en we zien dat het werkt. De groepen zijn zo fijn! De jongeren komen ook van andere locaties weer terug naar huis voor hun traject, bijvoorbeeld hun groep op zondag.

Waarom jongens- en meidengroepen?

We houden meiden en jongens apart omdat dit veel beter werkt, gezien hun ontwikkeling en interesses.

Jongeren uit verschillende culturen in 1  groep kan dat?
De kerkelijke gemeente van Almere geeft het voorbeeld: We hebben 17 culturen in de kerk. De diverse jongerenculturen (Hiphop, Gothic, Surinaams, Antilliaans, moslims, etc.) zijn een uitdaging. Maar als God in het leven van mensen binnen komt dan veranderd de manier waarop je ander ziet!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*