Missionaire richtingen onderzoeken

In het nieuwe tijdperk van de 21e eeuw, in het moderne Westen, kan de kerk, als ze de grote opdracht van haar Heer wil uitvoeren, niet meer volstaan met de gebruikelijke vormen van evangelisatie. Het probleem is dat we veel mensen  niet bereiken.
httpv://www.youtube.com/watch?v=BfAlzCdHIT4
Er zijn daarom een paar belangrijke richtingen die we moeten gaan onderzoeken:

 1. Zelfonderzoek doen naar de exacte positie van een gemeente in haar omgeving.
 2. Met de resultaten van het zelfonderzoek een aanpak kiezen die erop gericht is de missionaire afstanden zo klein mogelijk te maken.
 3. Verbetering van de kom-en-zie-aanpak.
 4. Vanuit de lokale gemeente meer gaan doen aan effectieve relatie-evangelisatie.
 5. Gebruik gaan maken van het incarnatie-model.
 6. Als kerken veel nadrukkelijker onderzoek gaan doen welke methodiek en goede praktische voorbeelden het meest effectief zijn om mensen opnieuw te bereiken.

Kom en zie

Vanuit de lokale gemeente meer gaan doen aan effectieve relatie-evangelisatie. Dit kan wanneer christenen:

 • in hun relatiesfeer meer niet-christenen gaan opnemen;
 • hun geloof radicaler laten zien en horen;
 • leren wat het is om van volgeling discipel te worden.

Vanuit de lokale gemeente meer gaan doen aan effectieve missionaire activiteiten. Dit kan wanneer de gemeente

 • bewust activiteiten organiseert voor niet-christenen;
 • kerkdiensten begrijpelijk en toegankelijk maakt voor niet-christenen;
 • zich verdiept in de omringende cultuur en deze niet als een bedreiging ziet maar als een plaats waarin het evangelie gestalte mag krijgen.

Incarnatiemodel

Vanuit de lokale gemeente of in samenwerking met meerdere gemeenten afstanden gaan overbruggen. Dit kan wanneer:

 • gemeenten en christenen bereid zijn uit hun kerken te komen en present zijn in buurt of wijk;
 • gemeenten van de marge naar het midden proberen te komen;
 • gemeenten en christenen investeren in diaconaat voor de buurt;
 • de kerk weer relevant word voor de maatschappij;
 • christenen laten zien dat het christelijk geloof vooral een overtuiging en een houding is, geen standpunt maar een startpunt;
 • er christenen zijn die nieuwe gemeentes gaan stichten, bijvoorbeeld nieuwe dochterkerken;
 • christenen missionair gaan verhuizen;
 • de gemeente een kleine groep christenen uitzendt met een taak (geld en gebed);
 • bestaande gemeente zich opheft en opnieuw begint op een andere manier.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*